Онцлох мэдээ
Нүүр хуудас / Хууль тогтоомж / Заавар, журам / Ус цаг уур, орчны шинжилгээний төвд мөрдөгдөж буй заавар дүрэм, журам

Ус цаг уур, орчны шинжилгээний төвд мөрдөгдөж буй заавар дүрэм, журам

1. Байгууллагын Хөдөлмөрийн дотоод журам

2. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн журам

3. Ус цаг уур орчны, хяналт шинжилгээний ажлын технологийн сахилгын дүрэм

4. Техникчдийн шинжилгээ мэдээллийн ажлыг хийх хугацаандаа мөрдөх журам

5. Цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх ажлын аюулгүй ажиллагааны заавар

6. Цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх үед агаарын хөлгийн нислэгийн аюулгүй байдлыг хангах журам

7. Өргөдөл, гомдол хүлээж авч шийдвэрлэх журам

8. Албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх, дүгнэх журам

9. Байгууллагын мэдээлэл технологийн аюулгүй байдлыг хангах журам

10. Байгууллагын дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журам

Тухай root

Шалгах

mongol-ulsiin

Архивын тухай

АРХИВЫН ТУХАЙ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>