Нүүр хуудас / Хууль тогтоомж / Заавар, журам / ГЭНЭТИЙН АЮУЛ, ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ОСЛЫН ҮЕД НИЙТЭД МЭДЭЭЛЭХ ОРЧНЫ БОХИРДЛЫН СЭРЭМЖЛҮҮЛЭХ МЭДЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГЭНЭТИЙН АЮУЛ, ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ОСЛЫН ҮЕД НИЙТЭД МЭДЭЭЛЭХ ОРЧНЫ БОХИРДЛЫН СЭРЭМЖЛҮҮЛЭХ МЭДЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Засгийн газрын 2015 оны 286 дугаар

   тогтоолын 3 дугаар хавсралт

 

ГЭНЭТИЙН АЮУЛ, ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ОСЛЫН ҮЕД НИЙТЭД

МЭДЭЭЛЭХ ОРЧНЫ БОХИРДЛЫН СЭРЭМЖЛҮҮЛЭХ

МЭДЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

  Орчны бохирдлын үзүүлэлт Хэмжигдэхүүн

(Бодит хэмжилтээр)

Тайлбар
Нэг. Агаарын чанар
1.1

 

Түгээмэл бохирдуулах бодис Урт хугацаанд агаарын чанарын стандартаас 10 дахин болон түүнээс дээш давсан 24 цагийн туршид
Богино хугацаанд агаарын чанарын стандартаас 30 дахин болон түүнээс дээш давсан 3 удаагийн 20 минутын дундаж хэмжилтээр
1.2 Аюултай бохирдуулах бодис Агаарын чанарын стандартаас 5 дахин болон түүнээс дээш давсан
Хоёр. Хөрсний чанар
2.1 Хөрс бохирдуулах  бодис Стандартад заасан хортой агууламжаас 5 дахин болон түүнээс дээш давсан
Гурав. Усны чанар
3.1 Ууссан хүчилтөрөгч 2 мг/л болон түүнээс бага агууламжтай үед
3.2 Биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч 60 мг/л болон түүнээс их агууламжтай үед
3.3 Бусад бохирдуулах бодис Усны чанарын стандартаас 100 дахин болон түүнээс дээш давсан
3.4 Аюултай бохирдуулах бодис Усны чанарын стандартаас 10 дахин болон түүнээс дээш давсан
Дөрөв. Цацрагийн түвшин
4.1 Цацрагийн тунгийн чадал 0.6 мкЗ/цаг-аас ихэссэн үед 5 удаагийн 5 минут тутмын хэмжилтээр

Тухай root

Шалгах

УС ЦАГ АГААР, ОРЧНЫ АЮУЛТАЙ, ГАМШИГТ ҮЗЭГДЛИЙН ТАЛААР УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ МЭДЭЭ ДАМЖУУЛАХ ЖУРАМ

Засгийн газрын 2015 оны 286 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралт   УС ЦАГ АГААР, ОРЧНЫ ...

Leave a Reply