Нүүр хуудас / Мэдээ мэдээлэл / “Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээний жил”-ийн хүрээнд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө

“Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээний жил”-ийн хүрээнд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө

007 008 009 010

Тухай root

Шалгах

2019 оны 1-р улиралын өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийн тайлан

Leave a Reply