Нүүр хуудас / Мэдээ мэдээлэл / “Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээний жил”-ийн хүрээнд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө

“Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээний жил”-ийн хүрээнд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө

007 008 009 010

Тухай root

Шалгах

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх төлөвлөгөө

Leave a Reply