Нүүр хуудас / Хууль тогтоомж / УЦУОШГазарт мөрдөгдөж буй хууль, тогтоомж

УЦУОШГазарт мөрдөгдөж буй хууль, тогтоомж