Онцлох мэдээ

Заавар, журам

Ус цаг уур, орчны шинжилгээний төвд мөрдөгдөж буй заавар дүрэм, журам

1. Байгууллагын Хөдөлмөрийн дотоод журам 2. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн журам 3. Ус цаг уур орчны, хяналт шинжилгээний ажлын технологийн сахилгын дүрэм 4. Техникчдийн шинжилгээ мэдээллийн ажлыг хийх хугацаандаа мөрдөх журам 5. Цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх ажлын аюулгүй ажиллагааны заавар 6. Цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх үед агаарын хөлгийн нислэгийн ...

Дэлгэрэнгүй