Заавар, журам

ҮНДЭСНИЙ ОЛОН НИЙТИЙН РАДИО, ТЕЛЕВИЗЭЭР УС ЦАГ АГААРЫН МЭДЭЭГ ЗАРЛАХ ХУВААРЬ

Засгийн газрын 2015 оны 286 дугаар тогтоолын 4 дүгээр хавсралт ҮНДЭСНИЙ ОЛОН НИЙТИЙН РАДИО, ТЕЛЕВИЗЭЭР УС ЦАГ АГААРЫН МЭДЭЭГ ЗАРЛАХ ХУВААРЬ 1. Үндэсний олон нийтийн радиогоор: а/ тухайн өдрийн цаг агаарын урьдчилсан мэдээг өдөр бүр 6 цаг 40 минутад,  7 цаг 20 минутад, 9 цаг 10 минутад, 10 цаг 05 ...

Дэлгэрэнгүй

УС ЦАГ АГААР, ОРЧНЫ АЮУЛТАЙ, ГАМШИГТ ҮЗЭГДЛИЙН ТАЛААР УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ МЭДЭЭ ДАМЖУУЛАХ ЖУРАМ

Засгийн газрын 2015 оны 286 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралт   УС ЦАГ АГААР, ОРЧНЫ АЮУЛТАЙ, ГАМШИГТ ҮЗЭГДЛИЙН ТАЛААР УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ МЭДЭЭ ДАМЖУУЛАХ ЖУРАМ   1. Цаг агаарын урьдчилсан мэдээг өдөр тутмын, анхааруулах, сэрэмжлүүлэх, урьдчилан сэргийлэх мэдээ гэж ангилна. 2. Хөдөө аж ахуй болон эдийн засгийн бусад салбарын хэвийн үйл ...

Дэлгэрэнгүй

СЭРЭМЖЛҮҮЛЭХ БОЛОН УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ МЭДЭЭНД ОРОХ УС ЦАГ АГААРЫН АЮУЛТАЙ БОЛОН ГАМШИГТ ҮЗЭГДЛИЙН ЖАГСААЛТ

Засгийн газрын 2015 оны 286 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралт   СЭРЭМЖЛҮҮЛЭХ БОЛОН УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ МЭДЭЭНД ОРОХ УС ЦАГ АГААРЫН АЮУЛТАЙ БОЛОН ГАМШИГТ ҮЗЭГДЛИЙН ЖАГСААЛТ   № Үзэгдлийн нэр, ангилал Аюултай үзэгдэл Үргэлжлэх хугацаа Гамшигт үзэгдэл Үргэлжлэх хугацаа 1 Хүчтэй салхи Салхины дундаж хурд 18 м/с, түүнээс их (өрөвхийлэлт 24 ...

Дэлгэрэнгүй

ГЭНЭТИЙН АЮУЛ, ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ОСЛЫН ҮЕД НИЙТЭД МЭДЭЭЛЭХ ОРЧНЫ БОХИРДЛЫН СЭРЭМЖЛҮҮЛЭХ МЭДЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Засгийн газрын 2015 оны 286 дугаар    тогтоолын 3 дугаар хавсралт   ГЭНЭТИЙН АЮУЛ, ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ОСЛЫН ҮЕД НИЙТЭД МЭДЭЭЛЭХ ОРЧНЫ БОХИРДЛЫН СЭРЭМЖЛҮҮЛЭХ МЭДЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ  № Орчны бохирдлын үзүүлэлт Хэмжигдэхүүн (Бодит хэмжилтээр) Тайлбар Нэг. Агаарын чанар 1.1   Түгээмэл бохирдуулах бодис Урт хугацаанд агаарын чанарын стандартаас 10 дахин болон түүнээс дээш ...

Дэлгэрэнгүй

Ган, зудын байдалд үнэлгээ хийх журам

Засгийн газрын 2015 оны 286 дугаар тогтоолын 5 дугаар хавсралт    ГАН, ЗУДЫН БАЙДАЛД ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ ЖУРАМ Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1.1. Ган, зудын байдлын талаар байгаль, цаг уурын үнэлгээ өгөх, түүний нөлөөллийг тодорхойлоход энэхүү журмыг дагаж мөрдөнө. 1.2. Байгалийн гамшгаас хүн, мал, амьтан, таримал ургамал, эд хөрөнгийг хамгаалах, учирсан хор ...

Дэлгэрэнгүй

Ус цаг уур, орчны шинжилгээний төвд мөрдөгдөж буй заавар дүрэм, журам

1. Байгууллагын Хөдөлмөрийн дотоод журам 2. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн журам 3. Ус цаг уур орчны, хяналт шинжилгээний ажлын технологийн сахилгын дүрэм 4. Техникчдийн шинжилгээ мэдээллийн ажлыг хийх хугацаандаа мөрдөх журам 5. Цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх ажлын аюулгүй ажиллагааны заавар 6. Цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх үед агаарын хөлгийн нислэгийн ...

Дэлгэрэнгүй