Нүүр хуудас / Эрхэм зорилго

Эрхэм зорилго

Говьсүмбэр аймгийн Ус, цаг уур, орчны шинжилгээний төвийн танилцуулга
Тус байгууллага нь цаг агаарын хувирал өөрчлөлтийг тасралтгүй ажиглан ус цаг уур, орчны мэдээллээр иргэн аж ахуй нэгж байгууллагыг хангах, нийгэм эдийн засаг байгалийн болзошгүй аюулаас гарз хохиролгүй гаргах сэрэмжлүүлэх мэдээ боловсруулах үйл ажиллагаа явуулдаг болно.
2010.07.16-2Аймаг орон нутгийн уур амьсгал түүний хувьсан өөрчлөгдөх зүй тогтол орчны бохирдолд байнгын хяналт шинжилгээ хийх, усны нөөц, цаг агаарын төлөв байдлыг урьдчилан тодорхойлох /прогнозлох/ шинжлэх ухаан техник технологийн дэвшилд тулгуурласан, мэргэжлийн инженер техникчтэйгээр орон тоогоо нэмэгдүүлсэн Ус, цаг уур, орчны шинжилгээний газруудын түвшинд хүрэх, эдийн засгийн үр ашгийг дээшлүүлэхэд алс хэтийн зорилго оршино.

Эрхэм зорилго

Анхан шатны ажиглалтын чанарыг сайжруулах, Ус, цаг уур орчны шинжилгээний чанартай мэдээллээр нийгмийн хэрэгцээг хангах.

Эрхэмлэх зарчим

Ажиглалтын хугацаа, дэс дараа, цаг уурын элемент нэг бүрийг хэмжих багажийг зөв байрлуулах, тохируулах, ажиллуулах зарчим, түүнд хийх үйлчилгээ, ажиглалт хийх арга зүй, ажиглалтын хөтөлбөр, ажиглалтыг бичиж тэмдэглэх, зохион байгуулах зүйлүүдийг ажиглалтын заавар журмыг баримтлан үнэн зөв, чанартай хийх.

УЦУ-ын урьдчилан мэдээлэх албанд цаг агаарын өдөр бүрийн ба арав хоногийн мэдээ, болж буй аюултай, онц аюултай үзэгдлийн мэдээг тогтоосон журмын дагуу цаг хугацаанд нь мэдээлэх.

Цаг агаарын, байдлын тухай тойм мэдээ болон, хугацааны хувьд ялгаатай төрөл бүрийн урьдчилсан мэдээгээр иргэд аж ахуй нэгж байгууллагуудад шуурхай үйлчлэх.

Мэргэжлийн чадварлаг боловсон хүчний ур чадвараар станцын хөтөлбөрт ажлуудыг нэмж гүйцэтгүүлэх.

Leave a Reply